Topografinės nuotraukos

Topografinės nuotraukos (planai) būtinos rengiant bet kokius projektavimo darbus. Topografiniuose planuose vaizduojama esama situacija, reljefas, esamos požeminės komunikacijos. Planai yra suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis ir miesto ar rajono atitinkamu savivaldybes skyriumi.

Topografinių planų braižymą reglamentuoja GKTR 2.11.03:2014

Topografinių planų kaina nuo 120 Eur (414,34Lt).