Kaimo plėtros projektai

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – specialiojo planavimo dokumentai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldas.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai pagal planavimo tikslą skirstomi į:

– miškui įveisti ne miško žemėje;
– ūkių vidinės žemėtvarkos;
– ūkininko sodybos vietai parinkti;
– kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas.

Kaimo plėtros projektai atliekami vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis.

Projektų kaina nuo 600 Eur (2071,68 Lt).